Re: Please commit Polish strings (part2)

From: Rui Miguel Silva Seabra (rms@1407.org)
Date: Mon Apr 15 2002 - 19:40:30 EDT

 • Next message: Martin Sevior: "RC1: clarifiction."

  Isn't this the same patch?

  It wants to assume reverse patch when i try to apply this one!

  hugs, rms

  On Tue, 2002-04-16 at 00:37, Andrzej Pruszynski wrote:
  > It will be 1.13 version
  > "pechowa trzynastka" == "13 is unlucky"?
  >
  > Andrzej
  > ----
  >

  > --- ./abi/user/wp/strings/pl-PL.strings Sun Apr 7 14:56:55 2002
  > +++ ./strings.pl/pl-PL.strings Mon Apr 15 23:23:37 2002
  > @@ -10,7 +10,7 @@
  > <!-- First Polish translations provided by Sercxemulo <explo@poczta.wp.pl> -->
  > <!-- Since December 2001 (0.9.6+), maintained by Piotr Banski <bansp@bigfoot.com> -->
  > <!-- Since February 2002 (0.99.2+), Andrzej Pruszynski <ap@ignis.pl> joined -->
  > -<!-- Last update: 03-apr-2002; -->
  > +<!-- Last update: 15-apr-2002 -->
  >
  > <AbiStrings app="AbiWord" ver="1.0" language="pl-PL">
  >
  > @@ -26,24 +26,25 @@
  > DLG_FOSA_ALL="Wszystkie pliki"
  > DLG_FOSA_ALLDOCS="Dokumenty"
  > DLG_FOSA_ALLIMAGES="Grafika"
  > -DLG_FOSA_ExportTitle="Eksportuj do pliku"
  > +DLG_FOSA_ExportTitle="Eksport do pliku"
  > DLG_FOSA_FileOpenTypeLabel="Otwórz plik typu:"
  > DLG_FOSA_FilePrintTypeLabel="Wydrukuj plik typu:"
  > DLG_FOSA_FileSaveTypeLabel="Zapisz plik typu:"
  > DLG_FOSA_FileTypeAutoDetect="Automatyczna detekcja"
  > -DLG_FOSA_ImportTitle="Importuj z pliku"
  > +DLG_FOSA_ImportTitle="Import z pliku"
  > DLG_FOSA_InsertTitle="Wstaw plik"
  > -DLG_FOSA_OpenTitle="Otwórz plik"
  > +DLG_FOSA_OpenTitle="Odczyt pliku"
  > DLG_FOSA_PrintToFileTitle="Wydrukuj do pliku"
  > -DLG_FOSA_SaveAsTitle="Zapisz plik jako"
  > +DLG_FOSA_SaveAsTitle="Zapis plik jako..."
  > DLG_IP_Activate_Label="Włącz podgląd"
  > DLG_IP_Height_Label="Wysokość:"
  > -DLG_IP_No_Picture_Label="Brak rysunku"
  > -DLG_IP_Title="Wstaw rysunek"
  > +DLG_IP_No_Picture_Label="(brak ryciny)"
  > +DLG_IP_Title="Wstaw rycinę"
  > DLG_IP_Width_Label="Szerokość:"
  > DLG_Image_Height="Wysokość:"
  > -DLG_Image_Title="Właściwości rysunku"
  > +DLG_Image_Title="Właściwości ryciny"
  > DLG_Image_Width="Szerokość:"
  > +DLG_Insert="W&amp;staw"
  > DLG_Insert_SymbolTitle="Wstaw symbol"
  > DLG_InvalidPathname="Niewłaściwa ścieżka dostępu."
  > DLG_MW_Activate="Wybierz:"
  > @@ -66,7 +67,7 @@
  > DLG_PLUGIN_MANAGER_LIST="Lista modułów"
  > DLG_PLUGIN_MANAGER_NAME="Nazwa"
  > DLG_PLUGIN_MANAGER_NONE_SELECTED="Nie zaznaczono żadnego modułu."
  > -DLG_PLUGIN_MANAGER_TITLE="Menadżer modułów"
  > +DLG_PLUGIN_MANAGER_TITLE="Menadżer modułów dodatkowych"
  > DLG_PLUGIN_MANAGER_VERSION="Wersja"
  > DLG_PageNumbers_Preview="Podgląd"
  > DLG_PageSetup_Page="Strona"
  > @@ -81,7 +82,7 @@
  > DLG_UFS_ColorLabel="Kolor czcionki:"
  > DLG_UFS_ColorTab="Kolor tekstu"
  > DLG_UFS_Direction="Z prawej do lewej"
  > -DLG_UFS_EffectsFrameLabel="Efekty"
  > +DLG_UFS_EffectsFrameLabel="Atrybuty dodatkowe"
  > DLG_UFS_EncodingLabel="Kodowanie:"
  > DLG_UFS_FontTab="Czcionka"
  > DLG_UFS_FontLabel="Rodzina czcionki:"
  > @@ -89,7 +90,7 @@
  > DLG_UFS_OverlineCheck="Nadkreślenie"
  > DLG_UFS_SampleFrameLabel="Próbka"
  > DLG_UFS_ScriptLabel="Zestaw znaków:"
  > -DLG_UFS_SizeLabel="Wielkość:"
  > +DLG_UFS_SizeLabel="Rozmiar:"
  > DLG_UFS_SmallCapsCheck="Kapitaliki"
  > DLG_UFS_StrikeoutCheck="Przekreślenie"
  > DLG_UFS_StyleBold="Pogrubienie"
  > @@ -426,28 +427,28 @@
  > DLG_Lists_Title="Wyliczanie"
  > DLG_Lists_Triangle_List="Trójkąty"
  > DLG_Lists_Type="Typ listy:"
  > -DLG_Lists_Type_bullet="Symbole"
  > +DLG_Lists_Type_bullet="Wypunktowanie"
  > DLG_Lists_Type_none="(żaden)"
  > -DLG_Lists_Type_numbered="Numeracja"
  > +DLG_Lists_Type_numbered="Numerowanie"
  > DLG_Lists_Upper_Case_List="Wielkie litery"
  > DLG_Lists_Upper_Roman_List="Rzymskie (wielkie)"
  > -DLG_NEW_Choose="Wybierz nowy"
  > -DLG_NEW_Create="Utwórz nowy dokument oparty na Szablonie"
  > -DLG_NEW_NoFile="Brak pliku"
  > -DLG_NEW_Open="Utwórz z istniejącego dokumentu"
  > -DLG_NEW_StartEmpty="Utwórz pusty dokument"
  > +DLG_NEW_Choose="Wybierz..."
  > +DLG_NEW_Create="Z listy dostępnych plików szablonów"
  > +DLG_NEW_NoFile="(brak pliku)"
  > +DLG_NEW_Open="Z zapisanego pliku dokumentu"
  > +DLG_NEW_StartEmpty="Domyślny"
  > DLG_NEW_Tab1="Przetwarzanie tekstu"
  > DLG_NEW_Tab1_FAX1="Utwórz dokument faksowy"
  > DLG_NEW_Tab1_WP1="Utwórz nowy pusty dokument"
  > -DLG_NEW_Title="Wybierz szablon"
  > +DLG_NEW_Title="Wybór szablonu..."
  > DLG_Options_Btn_Apply="Zastosuj"
  > -DLG_Options_Btn_CustomDict="&amp;Słownik..."
  > -DLG_Options_Btn_Default="Do&amp;myślne"
  > +DLG_Options_Btn_CustomDict="Słownik..."
  > +DLG_Options_Btn_Default="Domyślne"
  > DLG_Options_Btn_IgnoreEdit="Edycja"
  > -DLG_Options_Btn_IgnoreReset="&amp;Zresetuj"
  > -DLG_Options_Btn_Save="Za&amp;pisz"
  > +DLG_Options_Btn_IgnoreReset="Zresetuj"
  > +DLG_Options_Btn_Save="Zapisz"
  > DLG_Options_Label_AutoSave="Automatyczna kopia bezpieczeństwa"
  > -DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent="Uaktualniaj kopię dokumentu co"
  > +DLG_Options_Label_AutoSaveCurrent="Uaktualniaj kopię dokumentu co:"
  > DLG_Options_Label_BiDiOptions="Opcje pisma dwukierunkowego"
  > DLG_Options_Label_Both="Ikony z tekstem"
  > DLG_Options_Label_CheckAllowCustomToolbars="Dopuść niestandardowe paski narzędzi"
  > @@ -466,7 +467,7 @@
  > DLG_Options_Label_Layout="Układ strony"
  > DLG_Options_Label_Look="Wygląd przycisków"
  > DLG_Options_Label_Minutes="minut(y)"
  > -DLG_Options_Label_PrefsAutoSave="&amp;Automatycznie zapisz ten schemat"
  > +DLG_Options_Label_PrefsAutoSave="Automatycznie zapisz ten schemat"
  > DLG_Options_Label_PrefsCurrentScheme="Schemat dla bieżącego dokumentu"
  > DLG_Options_Label_SaveContextGlyphs=""
  > DLG_Options_Label_Schemes="Schematy"
  > @@ -474,32 +475,33 @@
  > DLG_Options_Label_ShowSplash="Pokaż ekran powitalny przy uruchomieniu programu"
  > DLG_Options_Label_SmartQuotesEnable="Zamieniaj cudzysłowy proste na drukarskie"
  > DLG_Options_Label_SpellAutoReplace="Zamieniaj automatycznie"
  > -DLG_Options_Label_SpellCheckAsType="Sprawdź &amp;pisownię"
  > +DLG_Options_Label_SpellCheckAsType="Sprawdź pisownię"
  > DLG_Options_Label_SpellCustomDict="Słownik użytkownika:"
  > DLG_Options_Label_SpellHideErrors="Nie zaznaczaj błędów w dokumencie"
  > DLG_Options_Label_SpellIgnoredWord="Słowa ignorowane:"
  > -DLG_Options_Label_SpellInternet="Ignoruj internetowe odnośniki i &amp;adresy"
  > -DLG_Options_Label_SpellMainOnly="Sugeruj tylko &amp;z głównego słownika"
  > -DLG_Options_Label_SpellNumbers="Ignoruj słowa z &amp;cyframi"
  > -DLG_Options_Label_SpellSuggest="Za&amp;wsze sugeruj poprawki"
  > -DLG_Options_Label_SpellUppercase="Ignoruj słowa pisane &amp;WERSALIKAMI"
  > +DLG_Options_Label_SpellInternet="Ignoruj hiperłącza i adresy internetowe"
  > +DLG_Options_Label_SpellMainOnly="Sugeruj tylko z głównego słownika"
  > +DLG_Options_Label_SpellNumbers="Ignoruj słowa z cyframi"
  > +DLG_Options_Label_SpellSuggest="Zawsze sugeruj poprawki"
  > +DLG_Options_Label_SpellUppercase="Ignoruj słowa pisane WERSALIKAMI"
  > DLG_Options_Label_Text="Tekst"
  > DLG_Options_Label_Toolbars="Paski narzędzi"
  > DLG_Options_Label_UseContextGlyphs="Ustalaj kształt czcionki na podstawie kontekstu"
  > -DLG_Options_Label_ViewAll="&amp;Wszystko"
  > -DLG_Options_Label_ViewCursorBlink="Migający &amp;kursor"
  > -DLG_Options_Label_ViewExtraTB="&amp;Dodatkowy"
  > -DLG_Options_Label_ViewFormatTB="&amp;Formatowanie"
  > -DLG_Options_Label_ViewHiddenText="&amp;Ukryty tekst"
  > -DLG_Options_Label_ViewRuler="&amp;Linijka"
  > +DLG_Options_Label_ViewAll="Wszystko"
  > +DLG_Options_Label_ViewCursorBlink="Migający kursor"
  > +DLG_Options_Label_ViewExtraTB="Dodatkowy"
  > +DLG_Options_Label_ViewFormatTB="Formatowanie"
  > +DLG_Options_Label_ViewHiddenText="Ukryty tekst"
  > +DLG_Options_Label_ViewRuler="Linijka"
  > DLG_Options_Label_ViewShowHide="Pokaż/Ukryj..."
  > -DLG_Options_Label_ViewStandardTB="&amp;Standardowy"
  > +DLG_Options_Label_ViewStandardTB="Standardowy"
  > DLG_Options_Label_ViewStatusBar="Pasek informacyjny"
  > +DLG_Options_Label_ViewUnits="Jednostki:"
  > DLG_Options_Label_ViewTooltips="Etykiety przy przyciskach"
  > -DLG_Options_Label_ViewUnprintable="Znaki nie&amp;drukowalne"
  > +DLG_Options_Label_ViewUnprintable="Znaki formatujące"
  > DLG_Options_Label_ViewViewFrame="Pokaż..."
  > DLG_Options_Label_Visible="Widoczne"
  > -DLG_Options_Label_WithExtension="z rozszerzeniem"
  > +DLG_Options_Label_WithExtension="z rozszerzeniem:"
  > DLG_Options_OptionsTitle="Opcje programu"
  > DLG_Options_Prompt_IgnoreResetAll="Czy chcesz zresetować słowa do zignorowania we wszystkich dokumentach?"
  > DLG_Options_Prompt_IgnoreResetCurrent="Czy chcesz zresetować słowa do zignorowania w bieżącym dokumencie?"
  > @@ -508,34 +510,34 @@
  > DLG_Options_TabLabel_Preferences="Schematy i ustawienia"
  > DLG_Options_TabLabel_Spelling="Sprawdzanie pisowni"
  > DLG_Options_TabLabel_View="Widok"
  > -DLG_PageNumbers_Alignment="Wyrównanie"
  > -DLG_PageNumbers_Center="W środku"
  > +DLG_PageNumbers_Alignment="Wyrównanie:"
  > +DLG_PageNumbers_Center="Wyśrodkowanie"
  > DLG_PageNumbers_Footer="Stopka"
  > DLG_PageNumbers_Header="Nagłówek"
  > -DLG_PageNumbers_Left="Po lewej"
  > -DLG_PageNumbers_Position="Pozycja"
  > -DLG_PageNumbers_Right="Po prawej"
  > +DLG_PageNumbers_Left="Do lewej"
  > +DLG_PageNumbers_Position="Lokalizacja:"
  > +DLG_PageNumbers_Right="Do prawej"
  > DLG_PageNumbers_Title="Numeracja stron"
  > -DLG_PageSetup_Adjust="Dopasuj do"
  > -DLG_PageSetup_Bottom="Dolny"
  > -DLG_PageSetup_ErrBigMargins="Marginesy są zbyt duże aby umieściś je na stronie!"
  > -DLG_PageSetup_Footer="Stopka"
  > -DLG_PageSetup_Header="Nagłówek"
  > -DLG_PageSetup_Height="Wysokość"
  > +DLG_PageSetup_Adjust="Dopasuj do:"
  > +DLG_PageSetup_Bottom="Dolny:"
  > +DLG_PageSetup_ErrBigMargins="Marginesy za duże - nie mieszczą się na stronie!"
  > +DLG_PageSetup_Footer="Stopka:"
  > +DLG_PageSetup_Header="Nagłówek:"
  > +DLG_PageSetup_Height="Wysokość:"
  > DLG_PageSetup_Landscape="Pozioma"
  > -DLG_PageSetup_Left="Lewy"
  > +DLG_PageSetup_Left="Lewy:"
  > DLG_PageSetup_Margin="Marginesy"
  > DLG_PageSetup_Orient="Orientacja"
  > DLG_PageSetup_Paper="Papier"
  > DLG_PageSetup_Paper_Size="Rozmiar papieru"
  > DLG_PageSetup_Percent="% rozmiaru normalnego"
  > DLG_PageSetup_Portrait="Pionowa"
  > -DLG_PageSetup_Right="Prawy"
  > +DLG_PageSetup_Right="Prawy:"
  > DLG_PageSetup_Scale="Skalowanie"
  > -DLG_PageSetup_Title="Ustawienia strony"
  > -DLG_PageSetup_Top="Górny"
  > +DLG_PageSetup_Title="Właściwości strony"
  > +DLG_PageSetup_Top="Górny:"
  > DLG_PageSetup_Units="&amp;Jednostka:"
  > -DLG_PageSetup_Width="Szerokość"
  > +DLG_PageSetup_Width="Szerokość:"
  > DLG_Para_AlignLeft="Do lewej"
  > DLG_Para_AlignCentered="Wyśrodkowanie"
  > DLG_Para_AlignRight="Do prawej"
  > @@ -569,11 +571,11 @@
  > DLG_Para_SpacingDouble="Podwójną"
  > DLG_Para_SpacingExactly="Dokładnie"
  > DLG_Para_SpacingHalf="Półtora wiersza"
  > -DLG_Para_SpacingMultiple="Krotność wierszy"
  > +DLG_Para_SpacingMultiple="Krotność pojedynczej"
  > DLG_Para_SpacingSingle="Pojedynczą"
  > DLG_Para_SpecialFirstLine="Wcięcie akapitu"
  > DLG_Para_SpecialHanging="Wysunięcie"
  > -DLG_Para_SpecialNone="(brak)"
  > +DLG_Para_SpecialNone="(bez wcięcia)"
  > DLG_Para_TabLabelIndentsAndSpacing="&amp;Wcięcia i odstępy"
  > DLG_Para_TabLabelLineAndPageBreaks="Po&amp;działy wiersza i strony"
  > DLG_Spell_AddToDict="Dodaj do słownika"
  > @@ -632,19 +634,19 @@
  > DLG_Tab_Button_Clear="U&amp;suń"
  > DLG_Tab_Button_ClearAll="Usuń &amp;wszystkie"
  > DLG_Tab_Button_Set="&amp;Ustaw"
  > -DLG_Tab_Label_Alignment="Wyrównanie"
  > +DLG_Tab_Label_Alignment="Typ tabulatora"
  > DLG_Tab_Label_DefaultTS="Do&amp;myślnie ustaw co:"
  > DLG_Tab_Label_Leader="Znaki wiodące"
  > DLG_Tab_Label_TabPosition="&amp;Położenie tabulatorów:"
  > DLG_Tab_Label_TabToClear="Tabulatory do usunięcia:"
  > DLG_Tab_Radio_Bar="Pas&amp;ek"
  > -DLG_Tab_Radio_Center="Do ś&amp;rodka"
  > +DLG_Tab_Radio_Center="Ś&amp;rodkowy"
  > DLG_Tab_Radio_Dash="&amp;3 ----------"
  > -DLG_Tab_Radio_Decimal="&amp;Dziesiętne"
  > +DLG_Tab_Radio_Decimal="&amp;Dziesiętny"
  > DLG_Tab_Radio_Dot="&amp;2 .........."
  > -DLG_Tab_Radio_Left="Do &amp;lewej"
  > +DLG_Tab_Radio_Left="&amp;Lewostronny"
  > DLG_Tab_Radio_None="&amp;1 Brak"
  > -DLG_Tab_Radio_Right="Do pr&amp;awej"
  > +DLG_Tab_Radio_Right="Pr&amp;awostronny"
  > DLG_Tab_Radio_Underline="&amp;4 __________"
  > DLG_Tab_TabTitle="Tabulatory"
  > DLG_ToggleCase_FirstUpperCase="Jak W Nazwie Własnej"
  > @@ -679,8 +681,8 @@
  > FIELD_DateTime_Epoch="Sekundy epoki Unixa"
  > FIELD_DateTime_MMDDYY="mm/dd/rr"
  > FIELD_DateTime_MilTime="Strefowy czas wojskowy"
  > -FIELD_DateTime_MonthDayYear=""
  > -FIELD_DateTime_MthDayYear=""
  > +FIELD_DateTime_MonthDayYear="Miesiąc Dzień, Rok"
  > +FIELD_DateTime_MthDayYear="Mie Dzień, Rok"
  > FIELD_DateTime_TimeZone="Strefa czasowa"
  > FIELD_DateTime_Wkday="Dzień tygodnia"
  > FIELD_Datetime_CurrentDate="Dzisiejsza data"
  > @@ -771,12 +773,12 @@
  > MENU_LABEL_FMT_BACKGROUND="Kolor &amp;tła"
  > MENU_LABEL_FMT_BOLD="Pogru&amp;bienie"
  > MENU_LABEL_FMT_BORDERS="&amp;Obramowania i cieniowanie"
  > -MENU_LABEL_FMT_BULLETS="Wyliczanie - &amp;podpunkty"
  > +MENU_LABEL_FMT_BULLETS="Wyliczanie (wy&amp;punktowanie, numerowanie)"
  > MENU_LABEL_FMT_COLUMNS="&amp;Kolumny"
  > MENU_LABEL_FMT_DOCUMENT="&amp;Ustawienia strony"
  > MENU_LABEL_FMT_FONT="&amp;Czcionka"
  > MENU_LABEL_FMT_HDRFTR="Nagłówek/&amp;Stopka"
  > -MENU_LABEL_FMT_IMAGE="Rysunek"
  > +MENU_LABEL_FMT_IMAGE="Właściwości &amp;ryciny"
  > MENU_LABEL_FMT_ITALIC="&amp;Kursywa"
  > MENU_LABEL_FMT_LANGUAGE="&amp;Język"
  > MENU_LABEL_FMT_OVERLINE="&amp;Nadkreślenie"
  > @@ -810,10 +812,10 @@
  > MENU_LABEL_INSERT_ENDNOTE="Przypis"
  > MENU_LABEL_INSERT_FIELD="Pol&amp;e"
  > MENU_LABEL_INSERT_FILE="&amp;Plik"
  > -MENU_LABEL_INSERT_GRAPHIC="&amp;Rysunek"
  > +MENU_LABEL_INSERT_GRAPHIC="&amp;Rycina"
  > MENU_LABEL_INSERT_HYPERLINK="Hiperłą&amp;cze"
  > MENU_LABEL_INSERT_PAGENO="&amp;Numeracja stron"
  > -MENU_LABEL_INSERT_PICTURE="&amp;Rysunek"
  > +MENU_LABEL_INSERT_PICTURE="&amp;Rycina"
  > MENU_LABEL_INSERT_SYMBOL="&amp;Symbol"
  > MENU_LABEL_OPEN_TEMPLATE="Otworz szablon"
  > MENU_LABEL_SPELL_ADD="&amp;Dodaj do słownika"
  > @@ -834,7 +836,7 @@
  > MENU_LABEL_VIEW_NORMAL="No&amp;rmalny"
  > MENU_LABEL_VIEW_PRINT="&amp;Układ strony"
  > MENU_LABEL_VIEW_RULER="&amp;Linijka"
  > -MENU_LABEL_VIEW_SHOWPARA="&amp;Znaki formatowania"
  > +MENU_LABEL_VIEW_SHOWPARA="&amp;Znaki formatujące"
  > MENU_LABEL_VIEW_STATUSBAR="Pasek &amp;informacyjny"
  > MENU_LABEL_VIEW_TB_EXTRA="&amp;Dodatkowy"
  > MENU_LABEL_VIEW_TB_FORMAT="&amp;Formatowanie"
  > @@ -865,153 +867,153 @@
  > MENU_LABEL_WINDOW_MORE="&amp;Więcej okien"
  > MENU_LABEL_WINDOW_NEW="&amp;Nowe okno"
  > MENU_STATUSLINE_ALIGN=" "
  > -MENU_STATUSLINE_ALIGN_CENTER="Wyrównaj akapit do środka kolumny."
  > -MENU_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY="Wyrównaj akapit do lewego i prawego marginesu."
  > -MENU_STATUSLINE_ALIGN_LEFT="Wyrównaj akapit do lewego marginesu."
  > -MENU_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT="Wyrównaj akapit do prawego marginesu."
  > -MENU_STATUSLINE_AUTOTEXT_EMAIL_6=" "
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_CLEAR="Usuwanie zaznaczonego tekstu."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY="Zapamiętaj tekst w Schowku."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT="Wytnij zaznaczony tekst i zapamiętaj go w Schowku."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITFOOTER="Modyfikuj stopkę na bieżącej stronie."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITHEADER="Modyfikuj nagłówek na bieżącej stronie."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND="Znajdź podany tekst."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_GOTO="Przenieś kursor w określone miejsce."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE="Wklej zawartość Schowka."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE_SPECIAL="Wklej zawartość Schowka bez uprzedniego formatowania."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_REDO="Anulowanie cofania kolejnych czynności."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER="Usuń zawartość stopki."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER="Usuń zawartość nagłówka."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_REPLACE="Zamień podany tekst na inny."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECTALL="Zaznacz całą zawartość dokumentu."
  > -MENU_STATUSLINE_EDIT_UNDO="Cofanie kolejnych czynności."
  > +MENU_STATUSLINE_ALIGN_CENTER="Wyrówuje akapit do środka kolumny."
  > +MENU_STATUSLINE_ALIGN_JUSTIFY="Wyrównuje akapit do obu marginesów."
  > +MENU_STATUSLINE_ALIGN_LEFT="Wyrównuje akapit do lewego marginesu."
  > +MENU_STATUSLINE_ALIGN_RIGHT="Wyrównuje akapit do prawego marginesu."
  > +MENU_STATUSLINE_AUTOTEXT_EMAIL_6=" ----"
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_CLEAR="Usuwa zaznaczony tekst."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY="Zapamiętuje zaznaczony fragment w schowku."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_CUT="Przenosi zaznaczony fragment do schowka."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITFOOTER="Modyfikuje stopkę na bieżącej stronie."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_EDITHEADER="Modyfikuje nagłówek na bieżącej stronie."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND="Uruchamia przeszukiwanie podanego tekstu."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_GOTO="Przenosi kursor w określone miejsce."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE="Wkleja zawartość schowka."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_PASTE_SPECIAL="Wkleja ze schowka nie uwzględniając formatowania."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_REDO="Anuluje cofnięcie ostatniej czynności."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEFOOTER="Usuwa zawartość stopki."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_REMOVEHEADER="Usuwa zawartość nagłówka."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_REPLACE="Uruchamia zamianę podanego tekstu na inny."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_SELECTALL="Zaznacza całą zawartość dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_EDIT_UNDO="Cofa ostatnią czynność."
  > MENU_STATUSLINE_FILE=" "
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_CLOSE="Zamknij bieżący dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_EXIT="Zamknij wszystkie okna i zakończ program."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_EXPORT="Eksportuj bieżący dokument do pliku innego typu."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORT="Importuj z dysku plik innego typu."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_NEW="Utwórz nowy dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_OPEN="Otwórz dokument zapisany na dysku."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_PAGESETUP="Zmień ustawienia strony: rozmiar, marginesy."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT="Drukuj całość lub część dokumentu."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_DIRECTLY="Drukuj używając wewnętrznego sterownika PostScriptu."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW="Podgląd dokumentu na ekranie (dokładnie jak na wydruku)."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_1="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_2="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_3="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_4="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_5="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_6="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_7="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_8="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_9="Otwórz ten dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_REVERT="Odtwórz plik z ostatniej zapisanej wersji, odrzucając zmiany."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE="Zapisz biężący dokument."
  > -MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEAS="Zapisz bieżący dokument pod inną nazwą."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND="Zmień kolor tła w bieżącym dokumencie"
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_CLOSE="Zamyka bieżący dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_EXIT="Zamyka wszystkie dokumenty i kończy program."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_EXPORT="Eksportuje dokument do pliku innego typu."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_IMPORT="Importuje z dysku plik innego typu."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_NEW="Tworzy nowy dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_OPEN="Otwiera dokument zapisany na dysku."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_PAGESETUP="Zmienia ustawienia strony: rozmiar, marginesy."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT="Drukuje całość lub część dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_DIRECTLY="Drukuje używając wewnętrznego sterownika PostScriptu."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_PRINT_PREVIEW="Pokazuje wygląd dokumentu na ekranie (dokładnie jak na wydruku)."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_1="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_2="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_3="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_4="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_5="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_6="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_7="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_8="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_RECENT_9="Otwiera ostatnio edytowany dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_REVERT="Odtwarza z dysku przedostatnią kopię."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_SAVE="Zapisuje biężący dokument."
  > +MENU_STATUSLINE_FILE_SAVEAS="Zapisuje bieżący dokument pod inną nazwą."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_BACKGROUND="Zmienia kolor tła w bieżącym dokumencie"
  > MENU_STATUSLINE_FMT_BOLD="Włącza lub wyłącza pogrubienie"
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_BORDERS="Dodaj obramowanie i cieniowanie do zaznaczonego tekstu."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_BORDERS="Dodaje obramowanie i cieniowanie do zaznaczonego tekstu."
  > MENU_STATUSLINE_FMT_BOTTOMLINE="Włącza lub wyłącza linię pod tekstem"
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_BULLETS="Dodaj lub zmień wyliczenia stosowane w danej partii tekstu."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_COLUMNS="Zmień ilość i szerokość kolumn."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_DOCUMENT="Zmień ustawienia strony: rozmiar, marginesy."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_FONT="Zmień czcionkę jaką pisany jest zaznaczony tekst."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_HDRFTR="Zmień właściwości nagłówka i stopki."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE="Zmień wymiary rysunku"
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_BULLETS="Definuje listy - wypunktowanie, numerowanie."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_COLUMNS="Zmienia ilość i szerokość kolumn."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_DOCUMENT="Zmienia ustawienia strony: rozmiar, marginesy."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_FONT="Zmienia atrybuty czcionki dla zaznaczonego tekst."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_HDRFTR="Zmienia właściwości nagłówka i stopki."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_IMAGE="Zmienia wymiary ryciny"
  > MENU_STATUSLINE_FMT_ITALIC="Włącza lub wyłącza kursywę"
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_LANGUAGE="Ustaw język w jakim napisany jest zaznaczony tekst."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_LANGUAGE="Definuje język zaznaczonego tekstu."
  > MENU_STATUSLINE_FMT_OVERLINE="Włącza lub wyłącza nadkreślenie"
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_PARAGRAPH="Zmień format zaznaczonego akapitu."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_PARAGRAPH="Zmienia właściwości zaznaczonego akapitu."
  > MENU_STATUSLINE_FMT_STRIKE="Włącza lub wyłącza przekreślenie"
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE="Zdefiniuj lub zastosuj styl do zaznaczonego tekstu."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_STYLE="Uruchamia menedżera stylów."
  > MENU_STATUSLINE_FMT_SUBSCRIPT="Włącza lub wyłącza indeks dolny"
  > MENU_STATUSLINE_FMT_SUPERSCRIPT="Włącza lub wyłącza indeks górny"
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_TABS="Ustaw tabulatory."
  > -MENU_STATUSLINE_FMT_TOGGLECASE="Zmień wielkość liter (wersaliki) w zaznaczonym tekście."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_TABS="Ustawia właściwości tabulatorów."
  > +MENU_STATUSLINE_FMT_TOGGLECASE="Zamienia wielkie litery na małe, małe na wielkie itp."
  > MENU_STATUSLINE_FMT_TOPLINE="Włącza lub wyłącza linię nad tekstem"
  > MENU_STATUSLINE_FMT_UNDERLINE="Włącza lub wyłącza podkreślenie"
  > MENU_STATUSLINE_FORMAT=" "
  > MENU_STATUSLINE_HELP=" "
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT="Informacje o programie, jego wersji i prawach autorskich"
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUTOS="Informacje na temat ruchu Open Source"
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE="Informacje na temat Gnome Office"
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNU="Informacje na temat projektu GNU"
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_CHECKVER="Sprawdź czy posiadasz względnie nową wersję programu."
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_CONTENTS="Uruchom system pomocy programu AbiWord."
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS="Lista osób, dzięki którym powstał i rozwija się AbiWord."
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_INDEX="Przeglądaj indeks tematów pomocy."
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_REPORT_BUG="Powiadom nas o wykrytym przez ciebie błędzie."
  > -MENU_STATUSLINE_HELP_SEARCH="Szukaj pomocy na zadany temat."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT=" "
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT="Wyświetla notkę programu AbiWord"
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUTOS="Wyświetla informacje na temat ruchu Open Source"
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNOMEOFFICE="Informuje na temat Gnome Office"
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_ABOUT_GNU="Otwiera witrynę internetową projektu GNU"
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_CHECKVER="Sprawdza w Internecie wersję programu AbiWord."
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_CONTENTS="Uruchamia system pomocy programu AbiWord."
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS="Wyświetla informacje o autorach programu AbiWord."
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_INDEX="Wyświetla indeks tematów pomocy."
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_REPORT_BUG="Otwiera witrynę powiadamiania o błędach programu."
  > +MENU_STATUSLINE_HELP_SEARCH="Przeszukuje pliki pomocy na zadany temat."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT="Udostępnia menu Wstaw"
  > MENU_STATUSLINE_INSERT_AUTOTEXT=" "
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_BOOKMARK="Wstaw zakładkę identyfikującą wybrany fragment tekstu."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_BREAK="Wstaw znaki podziału strony, kolumny lub sekcji."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART="Wstaw klip graficzny."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_DATETIME="Wstaw datę, czas."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_DELETE_HYPERLINK="Usuń hiperłącze."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_ENDNOTE="Wstaw przypisz końcowy."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_FIELD="Wstaw pole przeliczane automatycznie."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE="Wstaw zawartość innego pliku."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_GRAPHIC="Wstaw gotowy obrazek z innego pliku."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_HYPERLINK="Wstaw hiperłącze."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_PAGENO="Wstaw automatyczne numerowanie stron."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_PICTURE="Wstaw element graficzny."
  > -MENU_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL="Wstaw symbol lub inny znak specjalny."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_ADD="Dodaj to słowo do dadatkowego słownika."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_IGNOREALL="Zignoruj wszystkie wystąpienia tego wyrazu."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_1="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_2="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_3="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_4="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_5="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_6="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_7="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_8="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > -MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_9="Wybierz sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_BOOKMARK="Definiuje zakładkę dla zaznaczonego tekstu."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_BREAK="Wstawia znaki podziału strony, kolumny lub sekcji."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_CLIPART="Wstawia klip graficzny."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_DATETIME="Wstawia datę, czas."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_DELETE_HYPERLINK="Usuwa hiperłącze."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_ENDNOTE="Wstawia przypis końcowy."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_FIELD="Wstawia pole przeliczane automatycznie."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_FILE="Wstawia zawartość innego pliku."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_GRAPHIC="Wstawia rycinę z innego pliku."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_HYPERLINK="Wstawia hiperłącze wewnętrzne lub zewnętrzne."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_PAGENO="Wstawia automatyczną numerację stron."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_PICTURE="Wstawia element graficzny."
  > +MENU_STATUSLINE_INSERT_SYMBOL="Wstawia symbol lub inny znak specjalny."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_ADD="Dodaje to słowo do dodatkowego słownika."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_IGNOREALL="Zignoruje wszystkie wystąpienia tego wyrazu."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_1="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_2="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_3="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_4="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_5="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_6="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_7="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_8="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > +MENU_STATUSLINE_SPELL_SUGGEST_9="Wybiera sugerowaną tu pisownię."
  > MENU_STATUSLINE_TOOLS=" "
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_AUTOSPELL="Włącza lub wyłącza automatyczne sprawdzanie pisowni."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_LANGUAGE="Ustaw język w jakim napisany jest zaznaczony tekst."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_OPTIONS="Ustaw opcje."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_PLUGINS="Uruchom menadżera dodatkowych modułów programu."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_SCRIPTS="Uruchom skrypt języka Perl."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELL="Sprawdź pisownię w bieżącym dokumencie."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLPREFS="Ustaw opcje dotyczące sprawdzania pisowni."
  > -MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT="Zlicz słowa, znaki, akapity w dokumencie."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_AUTOSPELL="Przełącza sprawdzanie pisowni podczas edycji."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_LANGUAGE="Definiuje język dla zaznaczonego tekstu."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_OPTIONS="Ustawia opcje programu."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_PLUGINS="Uruchamia menedżera modułów dołączanych."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_SCRIPTS="Uruchamia skrypt języka Perl."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELL="Uruchamia dialogowe sprawdzanie pisowni."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_SPELLPREFS="Ustawia opcje dotyczące sprawdzania pisowni."
  > +MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT="Zlicza słowa, znaki, akapity w dokumencie."
  > MENU_STATUSLINE_VIEW=" "
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_FULLSCREEN="Edytuj dokument w trybie pełnoekranowym."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_HEADFOOT="Popraw tekst w nagłówku i stopce każdej strony."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL="Widok normalny"
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_PRINT="Widok układu strony"
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_RULER="Pokaż lub ukryj linijki."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA="Pokaż lub ukryj znaki formatowania."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_STATUSBAR="Pokaż lub ukryj pasek informacyjny."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_EXTRA="Pokaż lub ukryj dodatkowy pasek narzędziowy."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_FORMAT="Pokaż lub ukryj pasek z narzędziami do formatowania."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_STD="Pokaż lub ukryj standardowy pasek narzędziowy."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_FULLSCREEN="Przełącza edycję do trybu pełnoekranowego."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_HEADFOOT="Zmienia tekst w nagłówku i stopce każdej strony."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_NORMAL="Przełącza edycję do trybu normalnego."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_PRINT="Przełącza edycję do trybu układ strony."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_RULER="Pokazuje lub ukrywa linijki."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_SHOWPARA="Pokazuje lub ukrywa kody sterujące."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_STATUSBAR="Pokazuje lub ukrywa pasek stanu."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_EXTRA="Udostępnia dodatkowy pasek narzędziowy."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_FORMAT="Udostępnia pasek narzędziowy formatowania."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_TB_STD="Udostępnia standardowy pasek narzędziowy."
  > MENU_STATUSLINE_VIEW_TOOLBARS=" "
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_WEB="Widok strony WWW"
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM="Zmniejsz lub powiększ obszar roboczy."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_100="Ustaw wielkość obszaru roboczego na 100%."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_200="Ustaw wielkość obszaru roboczego na 200%."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_50="Ustaw wielkość obszaru roboczego na 50%."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_75="Ustaw wielkość obszaru roboczego na 75%."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WHOLE="Ustaw obszar roboczy tak, aby widzieć całą stronę."
  > -MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WIDTH="Ustaw obszar roboczy na szerokość strony."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_WEB="Przełącza edycję do trybu hipertekst."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM="Ustawia dowolną skalę obszaru roboczego."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_100="Ustawia skalę obszaru roboczego na 100%."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_200="Ustawia skalę obszaru roboczego na 200%."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_50="Ustawia skalę obszaru roboczego na 50%."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_75="Ustawia skalę obszaru roboczego na 75%."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WHOLE="Dostosowuje skalę - cała strona widoczna."
  > +MENU_STATUSLINE_VIEW_ZOOM_WIDTH="Dostosowuje skalę do szerokości strony."
  > MENU_STATUSLINE_WEB=" "
  > -MENU_STATUSLINE_WEB_SAVEASWEB="Zapisz dokument jako stronę sieci WWW."
  > -MENU_STATUSLINE_WEB_WEBPREVIEW="Podgląd dokumentu jako strony sieci WWW."
  > +MENU_STATUSLINE_WEB_SAVEASWEB="Zapisuje dokument jako hipertekst."
  > +MENU_STATUSLINE_WEB_WEBPREVIEW="Pokazuje dokument w przeglądarce internetowej."
  > MENU_STATUSLINE_WINDOW=" "
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_1="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_2="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_3="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_4="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_5="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_6="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_7="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_8="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_9="Pokaż to okno."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_MORE="Pokaż pełną listę okien."
  > -MENU_STATUSLINE_WINDOW_NEW="Otwórz nowe okno dla bieżącego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_1="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_2="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_3="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_4="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_5="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_6="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_7="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_8="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_9="Uaktywnia okno tego dokumentu."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_MORE="Pokazuje pełną listę okien."
  > +MENU_STATUSLINE_WINDOW_NEW="Otwiera dodatkowe okno dla bieżącego dokumentu."
  > MSG_AfterRestartNew="Ta zmiana będzie uaktywniona po ponownym uruchomieniu programu AbiWord."
  > MSG_BookmarkNotFound="Zakładki &quot;%s&quot; nie znaleziono w bieżącym dokumencie."
  > MSG_CHECK_PRINT_MODE="Nagłówki i stopki mogą być tworzone i modyfikowane tylko w trybie układu strony.&#x000a;Aby uruchomić ten tryb wybierz Widok | Normalny z Menu.&#x000a;Czy uruchomić teraz ten tryb?"

  -- 
  + No matter how much you do, you never do enough -- unknown
  + Whatever you do will be insignificant,
  | but it is very important that you do it -- Ghandi
  + So let's do it...?
  
  This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Mon Apr 15 2002 - 19:41:57 EDT