AbiWordperfectInputStream Member List

This is the complete list of members for AbiWordperfectInputStream, including all inherited members.
AbiWordperfectInputStream(GsfInput *input)AbiWordperfectInputStream
existsSubStream(const char *)AbiWordperfectInputStream
getSubStreamById(unsigned)AbiWordperfectInputStream [virtual]
getSubStreamByName(const char *)AbiWordperfectInputStream [virtual]
isEnd()AbiWordperfectInputStream [virtual]
isStructured()AbiWordperfectInputStream [virtual]
m_inputAbiWordperfectInputStream [private]
m_oleAbiWordperfectInputStream [private]
m_substreamsAbiWordperfectInputStream [private]
read(unsigned long numBytes, unsigned long &numBytesRead)AbiWordperfectInputStream [virtual]
seek(long offset, librevenge::RVNG_SEEK_TYPE seekType)AbiWordperfectInputStream [virtual]
subStreamCount()AbiWordperfectInputStream [virtual]
subStreamName(unsigned)AbiWordperfectInputStream [virtual]
tell()AbiWordperfectInputStream [virtual]
~AbiWordperfectInputStream()AbiWordperfectInputStream